Koulutuksen kautta tulevaisuuteen

Olin hiljattain kahdessa vahvasti tulevaisuuteen tukeutuneessa tilaisuudessa, aiheena koulutus. Maanantaina 18.2 olin Oulun Yliopiston kansanedustajehdokkaille järjestämässä yliopiston iltakoulussa. Siellä Yliopiston rehtori Jouko Niinimäki avasi näkymiä Oulunyliopiston merkityksestä, sisällöstä ja myös tulevaisuuden näkymistä. Viesti oli, että Pohjois-Suomen menestys perustuu tulevaisuudessa osaamiseen ja osaavan työvoiman riittävyyteen. Nuoret ikäluokat kantavat päävastuun tulevaisuuden osaamisesta ja heille kaikille täytyy turvata mahdollisuus saavuttaa itselleen paras ammatillinen koulutus tai korkeakoulututkinto.  On myös varmistettava täydennyskoulutuksen resurssit, koska laadukas varhaiskasvatus, peruskoulutus ja toinen aste rakentavat lasten ja nuorten osaamista ja luovat pohjaa vaativiin korkeakoulupintoihin.

Lähtökohta on oltava, että koulutusta on lisättävä siellä, missä on nuoria ja osaamistarpeita. Erityistä huolta kannan haja-asutusalueiden ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen ei saa lisätä eriarvoisuutta alueiden ja alueiden nuorten välillä. Luonnonvarat ja niiden vastuullinen käyttö ovat yksi suomen menestystekijöitä tulevaisuudessa, siksi luonnonvara-alan koulutuksen pitää saada edelleen kehittyä siellä, missä koulutus on lähellä ammatin vaatimaa ympäristöä ja koulutukseen hakeutuvia nuoria. Taivalkosken Metsäoppilaitos on yksi parhaista esimerkeistä siitä, mikä yhteiskunnallinen vaikutus on sillä, että koulutusta järjestetään oikeassa paikassa. Tulevalla hallituskaudella täytyy tarkastella rahoitusta suhteessa alueellisiin tarpeisiin.

Toisessa tilaisuudessa Oulussa oli koolla lähes 40 nuorta, eri puolelta maakuntaa Ouluun opiskelemaan tulleita nuoria. Keskustelua käytiin vilkkaasti. Keskustelun yhteenveto oli se, että pystyäkseen keskittymään opiskeluun, nuorille on tärkeää, että koulutusmahdollisuudet olisivat tasavertaisia kaikille vanhempien taloudellisesta asemasta riippumatta, myös alle 18-vuotta täyttäneiden kohdalla. Toisen asteen opiskeluun liittyvät oppimateriaalit ja opetukseen liittyvät apuvälineet tulisi olla maksuttomia. Tukipalveluita pitää tarjota riittävästi ja helposti saavutettavasti psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Nämä edelliset ovat nuorilta tulleita esityksiä, joita lämpimästi kannatan. Myönteisenä asiana nuoret kokivat eduskunnan hyväksymän opintotukilain muutoksen, joka tulee voimaan 1.8.2019. Lakimuutos sisältää mm. oppimateriaalilisän sekä 17-vuotta täyttäneen muualla kuin vanhempansa luona asuvan nuoren pääsemisen perusopintotuen piiriin. Kun mahdollisessa sosiaaliturvauudistuksessa puhutaan yleisestä toimeentulon uudistamisesta, silloin tulee muistaa myös opiskelijoiden toimeentulo. Lapsia syntyy Suomessa vuosi vuodelta entistä vähemmän ja meillä on entistä pienemmät ikäluokat. Suomi tarvitsee kaikki peruskoulun päättäneet kouluttautumaan ja yhteiskunnan rakentajiksi.

Yhteishaun aika on taas käsillä. Kannustan kaikkia nuoria hakeutumaan opiskeluihin!

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *