Vesa Riekki on vahva arjen asiantuntija ja vaikuttaja

Aune Turpeinen, Sosiaalineuvos evp., kunnanvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen:

Vesa Riekki on vahva arjen asiantuntija ja vaikuttaja. Perheenisänä hän tuntee lasten, nuorten ja perheiden toimeentulon ja muut arjessa esiin tulevat kysymykset. Metsurina elämäntyötään tekevänä hän tuntee maalla ja metsissä, toisin sanoen luonnossa työtä tekevien ihmisten, arjet ja tarpeet niin kuin omat taskunsa. Lisäksi pitkäkestoinen luottamushenkilötoiminta mm. kunnallississa ja kuntaa laajemmissa tehtävissä on tehnyt hänestä vahvan kuntavaikuttajan ja erityisesti maaseutukuntien asiantuntijan. Näitä tietoja ja taitoja tarvitaan nyt valittavassa eduskunnassa, joten Vesa on hyvä valinta kansanedustaksi Koillismaalta.

Suomalaisten hyvinvoinnin vankkana perustana on työn ja yrittämisen turvaamisen lisäksi toisista huolehtiminen ja välittäminen. Me elämme maasta, metsästä ja monenlaisista palveluista.

Elinvoimainen ja turvallinen Suomi on hyvä maa asua, tehdä työtä ja toimia sekä kasvattaa lapsia. Hyvinvoiva maaseutu ja sen elävät kylät ovat myös tärkeä osa meidän ihmisten jokapäiväistä ympäristöä.

Suomen elinvoima perustuu ja rakentuu monipuoliseen yrittäjätoimintaan, jolloin on tarjolla työtä ja hyvinvointia kaikenikäisille kansalaisille.

Lapset ovat tulevaisuuden vastuunkantajia ja tekijöitä. Haluan olla edistämässä lasten vanhempien mahdollisuuksia tehdä tätä tärkeää tehtävää. Haluan olla edistämässä sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kunnan sivistyspalveluiden välistä toimivaa yhteistyötä lapsiperheiden tukemiseksi.

Viime aikoina esiin tulleiden viestien yksi sanoma on, että on tärkeää turvata ikäihmisten ja vammaisten osallisuutta itseään koskevissa asioissa ja palveluissa, mukaan lukien heidän oman äänensä huomioonottamista heitä itseään koskevissa arkipäivän asioissa, toiminnoissa ja liikkumisessa. Lähipalvelut ja -tuki ovat keskeisiä tekijöitä turvallisen asumisen, liikkumisen ja osallistumisen mahdollistamisessa kaikille myös silloin kun toimintakyky on heikentynyt.”